Gmina Dźwierzuty - raporty, badania, strategie.

Prezentujemy serię raportów i badań, jakie powstały w ciągu kilku lat naszej obecności i aktywności animacyjnej w gminie Dźwierzuty. Działania CEiIK-u miały na celu z jednej strony aktywizację mieszkańców gminy, zaplanowanie, wdrożenie i zrealizowanie budżetu partycypacyjnego, z drugiej zaś opracowanie założeń strategii rozwoju kapitału społecznego dla gminy Dźwierzuty.

 

Chociaż publikowane niżej raporty i opracowania dotyczą bezpośrednio Dźwierzut, to naszym zdaniem wiele z zaprezentowanych tam wniosków i propozycji można traktować w wymiarze bardziej ogólnym, jako modele reprezentatywne również w innych uwarunkowaniach.