Koncepcja badania

Celem projektu było opracowanie diagnozy kultury, praktyk i procesów kulturalnych oraz efektów społecznych życia kulturalnego w województwie warmińsko-mazurskim. Chcieliśmy, by na jej podstawie tworzone były zręby polityki kulturalnej Samorządu Województwa oraz podstawy programowe dotyczące finansowania kultury w nowym okresie programowania w latach 2014–2020. Rezultatem projektu było również utworzenie w naszej instytucji Regionalnego Obserwatorium Kultury działającego w sieci z Obserwatorium Żywej Kultury.

Koncepcja badawcza opracowana została przez Panią Profesor Barbarę Fatygę i jest unikalnym dokumentem, dostępnym do wykorzystania na licencji Creative Commons. 

 Zezwala się na korzystanie z RAPORTU DIAGNOSTYCZNEGO BADANIA KULTURY NA WARMII I MAZURACH  na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 (znanej również jako CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

 

Otwórz i pobierz Koncepcję Diagnozy Kultury.