"Ponowa"

Scenariusze przyszłości Warmii i Mazur w kontekście rozwoju kultury i kapitału społecznego.

Olsztyn-Warszawa, czerwiec 2016 r.

 

Otwórz i pobierz Raport "Ponowa" (pdf).