Zespół badawczy

dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW - kulturoznawca i socjolog, Kierownik Zakładu Metod Badania Kultury, Ośrodka Badań Młodzieży i specjalizacji dydaktycznej „Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych” w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Socjologii PAN (II kadencja z wyboru). Kierownik zespołu merytorycznego Obserwatorium Żywej Kultury. Posiada kompetencje w zakresie realizacji ilościowych i jakościowych badań kultury. Zrealizowała ponad 40 projektów badawczych, autorka ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kliknij po więcej.

 

  

 dr hab. Magdalena Dudkiewicz - socjolog, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury ISNS UW, sekretarz redakcji kwartalnika „Trzeci sektor” wydawanego przez Instytut Spraw Publicznych, członek zespołu OŻK, posiada bardzo duże doświadczenie w badaniach terenowych oraz w prowadzeniu działań praktycznych (w szczególności w zakresie „polityki medialnej” organizacji pozarządowych oraz zagadnień animacji kultury i realizacji projektów badawczych), współpracuje z wieloma programami grantowymi jako ekspert w komisjach przyznających środki na badania i projekty działań. Kliknij po więcej.

 

 

dr Paweł Tomanek- jest najmłodszym członkiem zespołu: antropolog społeczny i tłumacz antropologicznej i socjologicznej literatury z języka angielskiego, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury ISNS UW, członek zespołu Obserwatorium Żywej Kultury. Kliknij po więcej.