O Diagnozie

W 2012 roku wspólnie z zespołem badawczym pod kierunkiem prof. Barbary Fatygi zrealizowaliśmy projekt pt. „Dynamiczna Diagnoza Kultury Warmii i Mazur”; projekt był sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Koncepcja badawcza zakładała pytania o faktyczne mechanizmy, rządzące kulturą jako zjawiskiem społecznym i politykami kulturalnymi jako częścią procesu zarządzania lokalną przestrzenią. Na niektóre z tych pytań Diagnoza udzieliła odpowiedzi. Inne pozostawiła wówczas otwarte, jako postulaty badawcze na przyszłość. Dziś, z perspektywy czasu, jesteśmy kilka kroków dalej w rozumieniu procesów zachodzących w naszym społeczeństwie. Pakiet informacji i danych umieściliśmy w dziale Regionalne Obserwatorium Kultury, który systematycznie aktualizujemy i wzbogacamy. 

Mimo tego, że od powstania Diagnozy minęło już kilka lat, zachęcamy do przejrzenia tego dokumentu. Zarówno twarde dane, jak też i ich interpretacja oraz wnioski i rekomendacje praktyczne nadal mogą być interesującym odkryciem dla badaczy kultury, wciągającą lekturą dla jej popularyzatorów i animatorów oraz źródłem inspiracji dla osób odpowiedzialnych za politykę kulturalną w samorządach. 

Zapraszamy do lektury Raportu