Zezwala się na korzystanie z RAPORTU DIAGNOSTYCZNEGO BADANIA KULTURY NA WARMII I MAZURACH  na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 (znanej również jako CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

 

 Otwórz i pobierz Diagnozę kultury Warmii i Mazur (pdf)