O Obserwatorium

Realizując projekt „Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur” Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie jako jedna z pierwszych wojewódzkich samorządowych instytucji kultury w Polsce włącza się w tworzenie sieci Regionalnych Obserwatoriów Kultury.

Wieloletni projekt „Regionalne Obserwatoria Kultury„, realizowany w ramach Obserwatorium Żywej Kultury, przez zespół OŻK i Narodowe Centrum Kultury zakłada utworzenie sieci 16 obserwatoriów regionalnych (na poziomie województwa), działających w sieci z OŻK.

Najważniejsze zadania ROK-ów:

 1. współtworzenie kompleksowego zbioru ogólnopolskich danych dotyczących kultury(tzw. działalność wspólna), w tym:

  • współtworzenie wskaźników umożliwiających interpretację stanu kultury w Polsce;
  • zbieranie tzw. danych zastanych na poziomie ogólnokrajowym oraz na poziomie regionów
  • zbieranie, analiza, interpretowanie i przetwarzanie wyników badań i danych lokalnych;
  • tworzenie lokalnych i ogólnopolskich baz danych;
  • tworzenie i utrzymywanie sieci kontaktów terenowych z lokalnymi korespondentami w celu pozyskiwania danych (w szczególności takich, które nie są dostępne w statystyce publicznej); • utrzymywanie podstrony regionalnej na portalu Moja Polis i portalu Obserwatorium Kultury NCK wg wypracowanego w ramach sieci współpracy standardu prezentacji wiedzy;
  • identyfikowanie potrzeb w zakresie badań na poziomie lokalnym i ogólnopolskim;
  • współtworzenie „serca” systemu, czyli słowników terminów;
  • wprowadzanie do sieci współpracy nowych idei i pomysłów.

 2. Druga płaszczyzna działalności sieci to badania własne ROK-ów, w tym:

  • inicjowanie i wspólna realizacja regionalnych lub ogólnopolskich badań dotyczących kultury przede wszystkim wypełniających braki na mapie wiedzy o kulturze polskiej;
  • realizacja regularnych badań porównawczych – krajowych i międzynarodowych