O Obserwatorium

Realizując projekt "Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur" w 2012 roku Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie jako jedna z pierwszych wojewódzkich samorządowych instytucji kultury w Polsce włączyło się w tworzenie sieci Regionalnych Obserwatoriów Kultury.

Najważniejsze zadania ROK-ów:

  1. współtworzenie kompleksowego zbioru ogólnopolskich danych dotyczących kultury(tzw. działalność wspólna), w tym:

    • współtworzenie wskaźników umożliwiających interpretację stanu kultury w Polsce;
    • zbieranie tzw. danych zastanych na poziomie ogólnokrajowym oraz na poziomie regionów
    • zbieranie, analiza, interpretowanie i przetwarzanie wyników badań i danych lokalnych;
    • tworzenie lokalnych i ogólnopolskich baz danych;
    • tworzenie i utrzymywanie sieci kontaktów terenowych z lokalnymi korespondentami w celu pozyskiwania danych (w szczególności takich, które nie są dostępne w statystyce publicznej); • utrzymywanie podstrony regionalnej na portalu Moja Polis i portalu Obserwatorium Kultury NCK wg wypracowanego w ramach sieci współpracy standardu prezentacji wiedzy;
    • identyfikowanie potrzeb w zakresie badań na poziomie lokalnym i ogólnopolskim;
    • współtworzenie „serca” systemu, czyli słowników terminów;
    • wprowadzanie do sieci współpracy nowych idei i pomysłów.

  2. Druga płaszczyzna działalności sieci to badania własne ROK-ów, w tym:

    • inicjowanie i wspólna realizacja regionalnych lub ogólnopolskich badań dotyczących kultury przede wszystkim wypełniających braki na mapie wiedzy o kulturze polskiej;
    • realizacja regularnych badań porównawczych – krajowych i międzynarodowych

Źródło: http://www.obserwatoriumkultury.pl/sub,pl,regionalne-obserwatoria-kultury.html