Kontakt

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 

ul. Parkowa 1 10-233 Olsztyn

 

tel. 89 513 17 31 (dyrekcja, sekretariat) 

tel. 89 513 17 30 lub 34 (centrala, recepcja) 

tel. 89 513 17 44 (Ośrodek Animacji Kultury Czynnej)

tel. 89 513 17 38 (Dział Organizacji Imprez i Promocji)

tel. 89 513 17 41  (Dział Administracyjny)

tel. 89 513 17 37 (Księgowość i Kadry) fax. 89 526 89 99 

 

e-mail: sekretariat@ceik.euceik@ceik.eu 

 

Nasze strony:

www.ceik.eu 

www.spiewajmypoezje.pl

www.encyklopedia.warmia.mazury.pl 

www.leksykonkultury.ceik.eu

www.archipelag.ceik.eu

www.rkf.warmia.mazury.pl 

Więcej informacji kontaktowych (nazwiska pracowników, działy, numery telefonów i adresy e-mail) na stronie CEiIK.


Stan dostępności cyfrowej


Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to samorządowa instytucja kultury, której organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołana do animowania, inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w województwie warmińsko-mazurskim...

A w skrócie? Nasza działalność opiera się na kilku filarach. Pierwszy z nich, to imprezy, koncerty i eventy. Najbardziej znane wydarzenia to Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" i cykl CEiIK - Koncertowo. Do tego dochodzi działalność w zakresie produkcji i współpraca z instytucjami kultury. 

Kolejna sfera to ambitne kino, czyli Dyskusyjny Klub Filmowy "ZA" oraz wspieranie i promocja plastyki, prowadzenie galerii, warsztaty itp.

Gromadzenie, udostępnianie i współtworzenie informacji o kulturze i o całym regionie to cel naszych dwóch projektów internetowych: Leksykonu Kultury Warmii i Mazur oraz Encyklopedii Warmii i Mazur

I wreszcie ostatni obszar, a więc animacja kulturowa, badania nad kulturą, inicjowanie zmiany społecznej i poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę instytucji kultury w procesie rozwoju regionu. Więcej o nas w zakładce poświęconej Ośrodkowi Animacji Kultury Czynnej i w dziale "Animacje i partycypacje". 

Z kolei dokładniejsze informacje o działalności Centrum znajdziesz w Leksykonie Kultury Warmii i Mazur i na naszej stronie domowej www.ceik.eu

 

Nasze strony: 

www.ceik.eu 

www.encyklopedia.warmia.mazury.pl 

www.leksykonkultury.ceik.eu

www.archipelag.ceik.eu

www.spiewajmypoezje.pl

www.rkf.warmia.mazury.pl