Kultura i klasy społeczne na Warmii i Mazurach

Prezentowany raport podsumowuje badanie, którego celem była charakterystyka sposobów uczestnictwa w kulturze oraz strategii wytwarzania kultury przez przedstawicieli różnych klas społecznych w województwie warmińsko-mazurskim.

Badania  obejmowały zarówno praktyki  związane z korzystaniem z instytucji kultury prawomocnej, jak również nieprawomocne praktyki uczestnictwa i twórczości kulturowej, konsumpcję różnych typów dóbr, sposoby spędzania czasu wolnego, wreszcie klasowe wizje przyszłego rozwoju regionu.

Niżej publikujemy raport wraz z trzema studiami przypadków.