Varia

Tu znajdziecie opracowania i dane, niemieszczące się w pozostałych działach tematycznych. Niektóre dokumenty mają charakter opisowy, inne to tabelki, wykresy lub mapki.

 

Spora część z tych opracowań powstała na podstawie danych publikowanych przez Moją Polis oraz w ramach projektów realizowanych przez Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawczą i Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury. 

 

Zachęcamy do przeglądania tego działu, bo często dodajemy coś nowego. 

 

Sławomir Mołda, Analiza korelacji wydatków na kulturę z budżetu gmin z zamożnością gmin województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r.
Sławomir Mołda, Zamożność samorządów Warmii i Mazur w 2015 r.
Sławomir Mołda, Ranking gmin Warmii i Mazur. Wydatki na kulturę w latach 2010-2015
Barbara Fatyga, Temporalne wzory aktywności kulturalnej - propozycja metodologiczna i przykłady analizy.
Alicja Kulik, Wpływ współczesnej imigracji na  Warmii i Mazurach na aktywność kulturową.
Po co pamiętać razem?, Praktyki pamięci a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim, red. B. Markowska.
Sławomir Mołda, Beneficjenci Programu "Edukacja kulturalna" z Warmii i Mazur.
Sławomir Mołda, Dofinansowanie kultury ze środków Ministerstwa - ranking województw.
Sławomir Mołda, Korelacja wydatków na kulturę JST z poziomem zadłużenia gmin na Warmii i Mazurach.
Sławomir Mołda, Dofinansowanie kultury na Warmii i Mazurach z programów Ministra Kultury w latach 2010-2014.
Sławomir Mołda, Saldo migracji na jeden tysiąc mieszkańców w 2014 roku.
Sławomir Mołda, Saldo migracji na jeden tysiąc mieszkańców w 2016 roku.
Sławomir Mołda, Wydatki samorządów na edukację w 2013 roku.
Sławomir Mołda, Wydatki samorządów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w latach 2012-2015.
Sławomir Mołda, Wyniki sprawdzianu po 6 klasie - j. polski i matematyka w 2015 roku.
Sławomir Mołda, Wyniki sprawdzianu po 6 klasie - j. angielski w 2016 roku.
Sławomir Mołda, Wyniki egzaminów gimnazjalnych z j. polskiego w latach 2012-2015.
Sławomir Mołda, Wyniki egzaminów gimnazjalnych z matematyki w latach 2012-2015.
Sławomir Mołda, Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2016 r. 
Sławomir Mołda, Wyniki matur z języka polskiego - poziom podstawowy - w latach 2012-2015.
Sławomir Mołda, Wyniki matur z języka polskiego - poziom rozszerzony - w latach 2012-2015.
Sławomir Mołda, Wyniki matur z matematyki - poziom podstawowy - w latach 2012-2015.
Sławomir Mołda, Wyniki matur z matematyki - poziom rozszerzony - w latach 2012-2015.
Sławomir Mołda, Osoby w gospodarstwach domowych korzystające z pomocy społecznej w 2014 r.
Adriana Parszutowicz, Wpływ procesów migracyjnych w województwie warmińsko-mazurskim (na przykładzie gminy Dywity) na zmianę kapitału społecznego i kulturowego w środowisku lokalnym.
Anna Michalak Pawłowska, Opowieść o Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej.
Mariusz Piotrowski, Świat społeczny instytucji kultury - studium metodologiczne wybranych projektów Stowarzyszenia Tratwa i CEiIK-u.
Piotr Rynkiewicz, Infrastruktura kultury.
Aleksander Suhak, Borussia. Poszukiwanie nowych wzorów przestrzeni kulturowej i społecznej.