Summary

Niżej prezentujemy krótkie podsumowanie kluczowych tez naszych najważniejszych raportów o kulturze i politykach kulturalnych na Warmii i Mazurach. Raporty bazowe prezentowane są w całości na następnych podstronach.

Rozumiejąc, że nie wszyscy z Was będą mieć siłę i cierpliwość, by przebrnąć przez setki stron tabel, wyliczeń i wykresów, przygotowaliśmy syntetyczne podsumowanie najważniejszych informacji badawczych, jakie udało nam się zgromadzić przez ostatnie lata. Autorka, Pani Maria Arabasz, odniosła się do kluczowych, naszym zdaniem, opracowań dostępnych na niniejszej stronie. Mając jednak świadomość, że czas nieubłaganie dezaktualizuje dane, prosimy o wyrozumiałość i pamiętanie, że raport ten powstał na bazie opracowań z lat 2012-2014. 

 

Maria ArabaszStan potencjału społecznego i kulturowego w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie projektów badawczych CEiIK w latach 2012-2014.