Współczesna kultura ludowa

Książka napisana pod redakcją prof. Barbary Fatygi i Ryszarda Michalskiego. Wydana w 2014 r. książka jest wynikiem kwerendy przeprowadzonej przez dwunastoosobowy zespół ekspertów na temat współczesnego stanu kultury ludowej w Polsce.

Pozycja ta traktuje o problemach współczesnego rozumienia i funkcjonowania kultury ludowej, zarówno w przestrzeni teoretycznej, a więc badań i analiz, jak i praktyki czyli, polityk kulturalnych i faktycznych działań terenowych. 

 

Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju (pdf).