Dom kultury w XXI wieku

Prezentowana książka jest efektem projektu „Dom kultury w środowisku lokalnym”, którego pomysłodawcą i realizatorem było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Wydana w 2009 r. publikacja poświęcona jest problematyce funkcjonowania domów kultury w czasach obecnych i przyszłości. Autorami są ludzie nauki, sztuki, politycy, dziennikarze, pracownicy ośrodków kultury i organizacji pozarządowych.

Powód skupienia uwagi na tej właśnie instytucji nie jest przypadkowy. Dom kultury to najbardziej powszechna w Polsce instytucja działająca na rzecz  edukacji kulturalnej, animacji społeczno-kulturalnej i promocji kultury, funkcjonująca na terenie aglomeracji wielkomiejskich, środowisk małomiasteczkowych i wiejskich. Jako instytucja z bogatą tradycją, dom kultury mocno zakorzenił się w polskim krajobrazie i świadomości rodaków, co sprawia, iż trudno współczesnemu społeczeństwu nawet chyba sobie wyobrazić sytuację, aby mógł przestać istnieć.

 

„Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania”.