Konkurs „Wędrowna Akademia Kultury 2018”

Zgodnie z Regulaminem uczestnikami zamkniętego konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach konkursu.

Szanowni Państwo,

z satysfakcją ogłaszamy nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu "Wędrowna Akademia Kultury 2018". Zgodnie z Regulaminem uczestnikami zamkniętego konkursu „Wędrowna Akademia Kultury 2018” mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach konkursu.

Dokumenty konkursowe:

- Regulamin konkursu

- Formularz aplikacyjny

- Deklaracja wsparcia podmiotu prawnego

- Preliminarz

Elektroniczną wersję wniosku wysyłacie Państwo na adres bmk@ceik.eu do dnia 1.05.2018 r., do godz. 00:00 (w formacie doc. lub pdf, nie skan wniosku!).

Podpisaną deklarację wsparcia podmiotu prawnego należy zeskanować i przesłać wraz z elektroniczną wersją aplikacji.

Następnie wydrukowaną aplikację podpisują osoby wymienione jako uczestnik konkursu i partner uczestnika konkursu. Wersję papierową aplikacji należy wysłać na adres Centrum podany w regulaminie do 7.05.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Centrum do godziny 14.00.

Terminy obowiązkowych warsztatów:  
- 9 - 11 kwietnia, w godz. 17.00 – 21.00 w pomieszczeniach Stowarzyszenia „Adelfi”  ul.  Armii Krajowej 6, Ełk
- 14 -15 kwietnia,  początek godz. 10.00  w siedzibie CEiIK, Olsztyn ul. Parkowa 1
- 16, 17, 25 kwietnia – jak wyżej.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia. 9 kwietnia br.

UWAGA !
Do aplikacji papierowej należy załączyć papierową deklarację wsparcia podmiotu prawnego.


Pozdrawiamy,

Zespół OAK.