Projekt miał za zadanie przybliżenie uczniom szczycieńskich szkół kulturę, obyczaje, kulinaria, gwarę itp. grup etnicznych zamieszkujących Szczytno. Wiedzę tę zgodnie z założeniami nabywano w ramach warsztatów kulturowych prowadzonych przez prelegentów i wolontariuszy partnerów wspierających w czasie godzin lekcyjnych uzgodnionych z nauczycielami. Do udziału w warsztatach wyłoniono po jednej klasie w każdej z trzech Szkół  Podstawowych w Szczytnie.

Nazwa projektu: Szczytno miastem wielu kultur - Dialog Kultur szczycieńskich

Realizator- Beata Agnieszka Arbatowska   

Partner- Andrzej Materna 

Miejsce: Szczytno

Zdjęcia: Materiały realizatora