Skip to main content

Festiwal Edukacji Kulturowej 2017 - „Wędrowna Akademia Kultury, czyli jak być w kulturze”


Podsumowanie działań Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w pobudzaniu lokalnej działalności kulturotwórczej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura".

Przedmiotem spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania, które stawia współczesność edukacji kulturowej. Rozumiemy ją szerzej niż tylko przygotowywanie do tworzenia i odbioru dzieł sztuki. Uznajemy za bardzo istotne tworzenie warunków - zwłaszcza dla ludzi młodych - do nabywania i rozwijania kompetencji kulturowych, czyli zdolności do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym.

W dyskusji uczestniczyli:

- Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- Ryszard Michalski - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.
- Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański);
oraz Hanna Błaszkowska (SP Gwiździny), Adrianna Walendziak (Wojewódzka Biblioteka Publiczna), Artur Urbański (Wiceprezydent Miasta Ełk), Wojciech Tański (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli), Przemysław Wasilkowski (Stowarzyszenie „Tratwa”);


Dr Marcin Jewdokimow (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) przedstawił referat pt. „O różnicy pojęć kulturalne a kulturowe - co z tego wynika dla praktyk edukacyjnych”.

O doświadczeniach wynikających z realizacji projektów edukacji kulturowej opowiedzieli:
- Agata Grzegorczyk-Wosiek - Projekt „Każdy ma swoją bajkę” (Olsztyn)
- Agnieszka Reimus Knežević - „Zawirusowani teatrem” (Biskupiec)
- Paulina Kalinowska – „Trochę kultury z lektury”(Morąg)
- Danuta Jaroń „Opowieści łączą pokolenia” (Bażyny-Orneta)
- Radosław Nowacki „Mural historii” (Gorłówko)
- Kamila Guzewicz (Stowarzyszenie „Adelfi” Ełk) - Ełckie doświadczenia w aktywizacji
środowisk młodzieżowych”.

Organizatorzy:
- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Festiwal odbył się w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz samorządów Ełku, Olsztyna i Szczytna.


Partnerzy programu:
-Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
-Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
-Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
-Stowarzyszenie „Tratwa”,
-Wspólnota Kulturowa „Borussia”.