Projekt "zGrani z kulturą 2.0"


Projekt miał na celu edukację kulturową z zakresu tworzenia i projektowania gier, oraz poszerzanie wiedzy na temat kultury, a w szczególności mitologii słowiańskiej. 

Realizator: Marek Maruszczak

Miejsce: Olsztyn