Projekt "Zakręcony (w) Olsztyn"


Celem projektu był ukazanie piękna miasta – stolicy regionu, jego wielokulturowej przeszłości, a poprzez kreatywne działania plastyczne poznawanie zakamarków historii Olsztyna. 

Realizator: Joanna Mieszczyńska

Miejsce: Olsztyn