Projekt „Wasze Piękne Opowieści” polegał na zbieraniu lokalnych historii we wsi Bukwałd wraz z ich artystycznym opracowaniem. 

Realizator: Joanna Żurek

Miejsce: Bukwałd