Bardzo smutna wiadomość

Z przykrością informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmniejszyło o połowę finansowanie programu Bardzo Młoda Kultura. Operatorzy programu zostali poinformowani o tej decyzji 9 lutego 2017 r., potwierdzono ją 17 lutego 2017 r.

Razem z pozostałymi operatorami regionalnymi, beneficjentami, uczestnikami projektów i wszystkimi, którym los edukacji kulturowej nie jest obcy -  protestujemy i zachęcamy wszystkich do poparcia apelu o przywrócenie finansowania Bardzo Młodej Kultury. Składanie podpisów i tekst apelu dostępne są w tym miejscu.

Decyzja ministra kultury jest dla nas zaskakująca i niezrozumiała szczególnie wobec faktu, że przystępując do realizacji programu zakładaliśmy możliwość trzyletniej pracy i tak ją zaprojektowaliśmy. Deklarowaliśmy również naszym partnerom możliwość systematycznej współpracy. Drastyczne ograniczenie budżetu programu praktycznie uniemożliwia osiągnięcie założonych celów i wymusza konieczność zmiany modelu działania. 

Program BMK ma kluczowe znaczenie dla budowania efektywnych systemów edukacji kulturowej. Brak ich od wielu lat jest wskazywany przez różne gremia – w tym Kongres Kultury Polskiej w 2009 r. -  jako jeden z najważniejszych deficytów w kulturze naszego kraju. Tworzenie międzysektorowej więzi animatorów kultury i pedagogów szkolnych w ramach BMK wspiera wysiłek tysięcy nauczycieli i edukatorów systemowym programem szkoleń i grantów o stabilnej, trzyletniej perspektywie – zarówno merytorycznie, jak i finansowo. Tylko w pierwszym roku BMK współtworzyło 600 instytucji, realizując 300 szkoleń dla 2000 edukatorów. Tylko w pierwszym roku BMK sfinansowała 200 projektów dla 9000 uczestników. Wartości kapitału tej wspólnoty nie sposób przecenić.

Decyzja MKiDN oznacza, że efektywność każdej z regionalnych odsłon BMK – w tym „Wędrownej Akademii Kultury”– zostaje znacząco pomniejszona. Dlatego też w 2017 r. program nie może być prowadzony zgodnie z zadeklarowanymi założeniami.

Wyrażamy zaniepokojenie co do czasu, w którym ta decyzja została podjęta, formy, w jakiej do nas dotarła oraz jej możliwych konsekwencji, które - wziąwszy pod uwagę efekty społeczne programu - są dla nas trudne do wyobrażenia. Nie jest nam znane merytoryczne uzasadnienie decyzji MKiDN. Program BMK to jedna z najważniejszych kulturotwórczych inicjatyw, tworząca kompetencje przyszłych odbiorców kultury i uczestników życia społecznego. Wraz z pozostałymi operatorami programu BMK podejmujemy starania na rzecz zmiany decyzji MKiDN i utrzymania dotacji na zadeklarowanym w 2016 roku poziomie. Informujemy również, że decyzja Ministerstwa spotyka się z szerokim społecznym protestem. Zachęcamy do zapoznania się z apelem, rozpowszechnienia go w środowisku i złożenia podpisu pod protestem.

Apel dostępny jest pod tym adresem internetowym.

Z góry dziękujemy.